Systemische werken Emmeloord

De invloed van je familiesysteem op jouw functioneren

Veel van onze onbewuste overtuigingen, gedragingen en patronen vinden hun oorsprong in de systemen (gezin van herkomst) waarin we zijn opgegroeid. We hebben bekrachtigende en beperkende patronen, vaak uit loyaliteit meegenomen.
Deze (beperkende) patronen kom je in het huidige leven vaak weer tegen binnen nieuwe systemen bijvoorbeeld in een partner relatie of op het werk (in relatie tot de leidinggevende of een collega).

Er worden hierbij 4 basis principes gehanteerd, te weten;

1. Binding iedereen heeft recht op een plek in het systeem.
2. Volgorde en Ordening, sta jij op de juiste plek?
3. Geven en nemen dienen evenredig in balans te zijn.
4. Erkennen van dat wat er is.
Als door welke omstandigheden dan ook één van de basisprincipes binnen het familiesysteem of in de context van werk verstoord raakt is de balans weg, deze kan door middel van systemisch werken hervonden worden.