Bio-energetica of lichaamsgerichte therapie Emmeloord

Wat is lichaamsgerichte therapie?

Bio-energetica is een lichaamsgerichte therapie die ervan uitgaat dat lichaam en geest één zijn. Volgens de theorie van bio-energetica worden negatieve levenservaringen in de vorm van spierspanning “opgeslagen” in het lichaam. Deze spanningen kunnen geblokkeerd raken in diverse plaatsen in het lichaam, zoals in de rug of in de nek.

 

Lichamelijke spanningen leiden tot een negatief lichaamsgevoel, minder beweeglijkheid en een moeizame ademhaling. Er ontstaat een verstoorde lichamelijke energiestroom. Ook kunnen er spanningen in het lichaam en in sociale relaties ontstaan, en kan de stemming, vitaliteit, levenslust en het zelfvertrouwen negatief worden beïnvloed.

Wat bereik je met lichaamsgerichte therapie?

De bio-energetica therapie is erop gericht de gevoelens en signalen die het lichaam afgeeft te herkennen. Ook leer je de betekenis te begrijpen.

 

De bio-energetische oefeningen hebben als doel het herstel van de natuurlijke energiestroom van het lichaam en van de levensenergie. Leer luisteren naar je lichaam en krijg weer levensenergie.